2.jpg

I mitt arbeid er eg på søken i det grafiske utrykket og jobbar med materialar som papir, tekstil og tre. Når eg jobbar tenkjer eg narrative iscenesettelser i rom, der eg søker møtet mellom kunst og design. Min store inspirasjonskjelde er japonismen, dens kraft til å forføre, fengsle og forenkle. Tematikken som har opptatt mitt kunstnerskap den siste tida er sosiale innsekter og visualisering av humla som utrydningstrua dyreart, der eg sammenstiller dette visuelt med ny teknologisk forsking som polllineringsdroner. 


CV – Karin Augusta Nogva

CV – Karin Augusta Nogva

Site Background - choose the color used in the site background.

Outer Padding - sets the amount of space along the outside edge of the whole site.

Headings - controls the font typeface, style, line height, transform and letter spacing of headings.

Headings Size - sets the size of the font for headings.

Headings Color - choose the color used on all headings.

Text - controls the font typeface, style, line height, transform and letter spacing of body text. 

Text Size - sets the size of the font for body text.

Body Text Color - choose the color used on all body text.

Body Link Color - choose the color used on all body text links.

Body Link (Hover) Color - choose the color used on all body text links when hovered.

Quote - sets the size of the font for block quote text.

Quote Size - sets the size of the font for block quote text.


Sidebar Options

Sidebar Text Alignment - determines the text alignment within the site sidebar.

Sidebar Width - set the width of the site sidebar.

Sidebar Padding - control the amount of space between the sidebar and the page content.

Sidebar Position - choose the position of the site sidebar.

Sidebar Fixed - enable a fixed sidebar that will stay put while the site is scrolled. 


Site Title / Logo Options

Site Title - control the font typeface, style, line height, transform and letter spacing of the site title.

Site Title Size - set the size of the font for the site title.

Site Title Color - choose the color used on site title.

Mobile Site Title - control the font typeface, style, line height, transform and letter spacing for the site title on mobile devices.

Mobile Site Title Size - set the size of the font for the site title on mobile devices.

 


Site Navigation Options

Navigation - control the font typeface, style, transform and letter spacing of the navigation links.

Navigation Size - set the size of the font for the navigation text.

Navigation Color - choose the color used for navigation links.

Navigation (Active) Color - choose the color used on all navigation links when currently being viewed.

Navigation (Hover) Color - choose the color used on all navigation links when hovered.

 

Secondary Navigation - control the font typeface, style, line height, transform and letter spacing of the secondary navigation text.

Secondary Navigation Size - set the size of the font for the secondary navigation text.

Secondary Navigation Color - choose the color used for secondary navigation links.

 


Blog Options

Blog Sidebar - determines the position / display of the sidebar within the blog.

Blog Sidebar Width - controls the width of the sidebar on the blog list and item view.

Blog Sidebar Padding - select the amount of space between the sidebar and the main content areas.

 

Blog Post Spacing - sets the amount of spacing between each blog post on the list view.

Blog Meta Data Color - sets the color used on article meta data (date, comment, like & share).


Gallery Options

Gallery Style - determines whether slideshow images fill all available space or fit to the window with no cropping.

Gallery Padding - set the amount of space along the top right and bottom side of the slideshow display.

Enable Gallery Thumbnails - displays a 'Show Thumbnails' option in gallery navigation. 

Initial Gallery View - sets the initial view of the gallery to slideshow or thumbnails.

Gallery Controls - choose from three styles of slideshow controls or hide them completely.

 

Gallery Control Text - control the font typeface, style, line-height, transform and letter spacing properties of the gallery controls font.

Gallery Controls Size - set the size of the font used for gallery controls.

Gallery Controls Color - choose the color used for gallery control links.

Gallery Controls (Active) - choose the color used for the active slide control.

 


Product Styles

Product Background Color - sets the color behind the product image.

Product Overlay Color - sets the color of the overlay when product list titles are set to 'overlay.'

Products Per Row - determines the number of products shown per line on the product list.

Product List Titles - controls the position of the product title on the product list.

Product List Alignment - sets the text alignment of the product title on the product list.

Product Item Size - select an image ratio for the product photo on the product list.

Product Image Auto Crop - determines whether product images fill the image area or fit within.

Product Gallery Size - select an image ratio for the product gallery on the product item page.

Product Gallery Auto Crop - determines whether product images fill the gallery area or fit within.

Show Product Price - shows the price on the product list page when enabled.

Show Product Item Nav - shows the 'back to shop' link on the product item page.


Event Styles

Event Time Format - toggle between 24 hour or AM/PM for event times.

Event Icons - enable icons on the address and event time display.

Event Thumbnails - show an image thumbnail in list view.

Event Thumbnail Size - controls the size (ratio width:height) of the event thumbnail image.

Event Date Label - enable date overlay on top of event thumbnail.

Event Date Label Time - include the time of the event with the date overlay.

Event Excerpts - show optional excerpt text of events on the list view when present.

Event List Date - show the full event date (day, month, year) of the event on the list view.

Event List Time - show the time range (start time-end time) of the event on the list view.

Event List Address - show the event location address when present.

Event iCal/gCal Links - show links to add events to Apple or Google calendars.

Event Like and Share Buttons - show Squarespace simple like and share buttons on events.

Event List Compact View - enable a simple stacked view of events in the list view.

Event Calendar Compact View - enable a simpler calendar view optimized for smaller areas.